Przystawki

1. śledź w śmietanie 100g…………………………………………… 9,00 pln

/ herr ing in sour cream / / Her ing in Sahne /

2. tatar wołowy z jajkiem przepiórczym 100g…………………21,00 pln

/ beef tartar with quail egg / / Rinder tatar mit Wachtelei /

3. carpaccio z polędwicy wołowej 50g………………………….. 20,00 pln

/ beef carpaccio / / Carpaccio vom Rinder f i let /

4. deska serów 150g…………………………………………………29,00 pln

/ selection of cheeses / / Käsetel ler /